уроци и курсове по английски език

Днес, за бизнесмени и специалисти в много
различни сфери на
реализация, умението да
говорят английски вече не е лукс, а необходимо условие за професионална
комуникация и успешна работа. Освен това, за да се проведе успешен обмен на
мнения, партньорите от различни страни трябва не само да владеят английски, но
и да боравят със
специален речник в своята работа. За да бъдете конкурентноспособно в постоянна развиващата се бизнес
среда, изберете уроци по английски от Pazarluk.com и започнете
своето личностно и професионално развитие сега!

В сайта ще откриете голямо разнообразие от езикови курсове –
уроци по английски, уроци по испански, уроци по полски, уроци по руски, уроци
по немски, уроци по френски, уроци по финландски, уроци по хърватски и още
много други. С редовни и специално организирани програми Вие сами ще определите
от какво имате най-голяма нужда – дали искате да обогатите речника си, дали
искате да започнете изучаването на напълно нов и чужд за Вас език или дали
имате нужда да специализирате и надградите знанията си в конкретна сфера.
Предложените програми се преподават от професионалисти, които имат както
специално педагогическо образование, така и преподавателски опит и са
специалисти в самата област, в която сте дошли да учите.

Уроци по английски – развийте своя бизнес английски

Програмата на курса е развитие на езиковите умения, от които
се нуждаете в бизнес и търговска среда – срещи, презентации, преговори,
осъществяване на контакти; в рамките на курса се практикуват уменията за писане
на писма, бележки и доклади, четене на текстове, изучава се речник на телефонни
разговори, презентации и срещи.

Курсът се фокусира върху развитието на необходимите езикови
умения в бизнес и търговска среда – кореспонденция, срещи, презентации.
Преговори и осъществяване на контакти. Курсът използва уникални материали,
проекти, базирани на конкретна задача, ролеви игри.

Уроци по английски за медицинска практика

Курсът е предназначен за лекари и хирурзи, медицински,
сестрински и хирургически персонал, мениджъри, административни и технически
служители в областта на медицината, линейки и здравни работници, студенти по
медицина, хирургия и сродни области.

Програмата на курса – ежедневна комуникация в областта на
медицината, физиология, заболявания и наранявания, фармацевтични продукти и
лекарства, работа с пациенти и медицински персонал, прегледи, диагностика,
лечение и грижи, медицински публикации и публикации.